SAN PEDRO PLEIN AIR 16" X 12" OIL ON PANEL
SAN PEDRO PLEIN AIR 16" X 12" OIL ON PANEL
sand pipers manhattan beach 11" X 14" OIL ON PANEL
sand pipers manhattan beach 11" X 14" OIL ON PANEL
el porto beach 12" X 12" OIL ON PANEL
el porto beach 12" X 12" OIL ON PANEL
newport bay (plein air)  16" X 12" OIL ON PANEL
newport bay (plein air) 16" X 12" OIL ON PANEL
kauai beach 16" X 12" OIL ON CANVAS
kauai beach 16" X 12" OIL ON CANVAS
MANHATTAN BEACH PIER MORNING 16" X 12" OIL ON PANEL
MANHATTAN BEACH PIER MORNING 16" X 12" OIL ON PANEL
dunes 10" X 8" OIL ON LINEN
dunes 10" X 8" OIL ON LINEN
maui wave 8" X 8" OIL ON PANEL
maui wave 8" X 8" OIL ON PANEL
GOLDEN GATE 16" X 12" OIL ON PANEL
GOLDEN GATE 16" X 12" OIL ON PANEL
MAMMOTH ROCKS 10" X 8" OIL ON PANEL
MAMMOTH ROCKS 10" X 8" OIL ON PANEL
manhattan beach 8" X 10" OIL  ON LINEN
manhattan beach 8" X 10" OIL ON LINEN
chinatown sf 8" X 10" OIL ON PANEL
chinatown sf 8" X 10" OIL ON PANEL
FERRY BUILDING STUDY 8" X 10" OIL ON CANVAS
FERRY BUILDING STUDY 8" X 10" OIL ON CANVAS
BAY BRIDGE STUDY 8" X 10" OIL ON PANEL
BAY BRIDGE STUDY 8" X 10" OIL ON PANEL
pigeon point 10" X10 " OIL ON PANEL
pigeon point 10" X10 " OIL ON PANEL
EL PORTO SUNSET 10" X 8" OIL ON PANEL
EL PORTO SUNSET 10" X 8" OIL ON PANEL
MAUI SUNSET 10" X 8" OIL ON CANVAS
MAUI SUNSET 10" X 8" OIL ON CANVAS
manhattan beach pier 11" X 14" OIL ON PANEL
manhattan beach pier 11" X 14" OIL ON PANEL
HEART 2 HEART VINYARDS 14" X 11" OIL ON CANVAS
HEART 2 HEART VINYARDS 14" X 11" OIL ON CANVAS
pygmie goat 9" X 12" OIL ON CANVAS
pygmie goat 9" X 12" OIL ON CANVAS
flamingo couple 8" X 10" OIL ON PANEL
flamingo couple 8" X 10" OIL ON PANEL
koi 12" X 12" OIL ON CANVAS
koi 12" X 12" OIL ON CANVAS
the proprietor 8" X 10" OIL ON LINEN
the proprietor 8" X 10" OIL ON LINEN
snake plant 9" X 12" OIL ON CANVAS
snake plant 9" X 12" OIL ON CANVAS
tay boots 9" X 12" OIL ON CANVAS
tay boots 9" X 12" OIL ON CANVAS
bade hotel 12" X 9" OIL ON LINEN
bade hotel 12" X 9" OIL ON LINEN
opinel 8" X 6" OIL ON CANVAS
opinel 8" X 6" OIL ON CANVAS
cassette 8" X 6" OIL ON CANVAS
cassette 8" X 6" OIL ON CANVAS
zippo 8" X 6" OIL ON CANVAS
zippo 8" X 6" OIL ON CANVAS
Back to Top